Výletné lode a životné prostredie: do obmedzenia uhlíkovej stopy investujú lodné spoločnosti stámilióny a výsledky sú vidieť.

Výletné lode a životné prostredie: do obmedzenia uhlíkovej stopy investujú lodnej spoločnosti stámilióny a výsledky sú vidieť

V júni tohto roku bola zverejnená štúdia Transport & Environment : zamerala sa na emisie výletných lodí a po kritiku nešla ďaleko. Reakcia Medzinárodnej asociácie lodných spoločností (CLIA - Cruise Line International Association) na seba nenechala dlho čakať (na jej zhrnutie sa môžete pozrieť na našom webe), samostatne sa k nej vyjadrili ale aj jednotlivé lodné spoločnosti.  

Napriek tomu, že z roka na rok rastie, priemysel výletných lodí predstavuje len veľmi nízke percento z celkovej lodnej dopravy, ignorovať jeho vplyv na životné prostredie by ale bola chyba. Tej sa ale lodné spoločnosti nedopúšťajú - práve naopak: odvetvie je, čo sa týka inovácií,  na čele a do nových, k životnému prostrediu šetrných technológií, investuje obrovské sumy.   

MSC Cruises : 5 miliárd eur do pohonu na skvapalnený zemný plyn

MSC Cruises si zakladá na tom, že ohľad na životné prostredie je zakomponovaný do celej jej činnosti, a to od samého začiatku. Už v roku 2003 vyplávala prvá inovatívna a na mieru postavená loď spoločnosti a od tej doby MSC Cruises zaznamenáva jeden pokrok za druhým. Do konca tohto roka bude 11 z celkových 17 lodí spoločnosti vybavených hybridným systémom čistenia výfukových plynov (egcs), ktorý obmedzí obsah síry v emisiách o celých 98%, do roku 2021 ho potom bude mať celá flotila spoločnosti.   

Všetky lode, ktoré vstúpili do služby MSC Cruises od roku 2017, disponujú možnosťou pripojenia k elektrine v prístavoch, nové lode potom systémom selektívnej katalytickej redukcie (SCR), ktorý znižuje emisie dusíkatých plynov až o 90% a premieňa ich na čistú vodu a dusík.  

Časť z budúcich lodí spoločnosti bude tiež poháňaná skvapalneným zemným plynom (LNG): značne to obmedzí prachové častice, vypúšťané do ovzdušia, ale tiež oxidy síry (o viac ako 99%) a dusíka (až o 85%). Prvá loď na LNG vypláva v roku 2022, ďalšie budú nasledovať v rokoch 2023, 2024, 2025 a 2027 a investícia MSC Cruises sa vyšplhá na 5 miliárd eur.   

Ani tu však spoločnosť so svojou snahou maximálne obmedziť svoj dopad na životné prostredie nekončí: už teraz skúma možnosť využitia batérií ako potenciálneho zdroja energie a aktívne sa zaoberá tiež všetkými možnými čistými technológiami budúcnosti - plánuje ich nasadzovať nielen na svojich budúcich lodiach, ale neustále nimi zdokonaľovať svoju už existujúcu flotilu.

Costa Cruises : globálny líder v LNG i čistenie výfukových plynov 

Costa Cruises, jeden z členov globálnej skupiny Carnival Corporation, je ďalším príkladom lodnej spoločnosti, ktorá environmentálny vplyv svojej činnosti berie veľmi vážne. Všetky jej lode v európskych prístavoch sú už dnes vybavené systémom čistenia výfukových plynov, pohonom na skvapalnený zemný plyn alebo zariadením na pripojenie k elektrine na pobreží. Táto kombinácia technológií redukuje oxidy síry vo výfukových plynoch takmer na nulu a je tak dokonca podstatne nižšia než oficiálne limity v špeciálne vyhradených a prísne regulovaných oblastiach.  

Čo sa týka skvapalneného zemného plynu, je skupina dokonca svetovým lídrom: už v roku 2018 nasadila prvú loď, poháňanú týmto palivom, objednaných ich má ďalších 10. Investície do systémov čistenia emisií potom presiahli 500 miliónov dolárov - v júni tohto roku ich bolo v prevádzke 226 na celkovo 76 lodiach, ďalších 129 sa nasadzuje alebo je v pláne.    

Do možnosti pripojenia k elektrine na pobreží potom skupina investovala už vyše 100 miliónov dolárov, a to na 43 súčasných a 20 novovybudovaných lodiach, a to napriek tomu, že v Európe adekvátnou technológiou disponujú zatiaľ len dva prístavy.  

Do roku 2030 chce Carnival, a poťažmo tak aj Costa Cruises znížiť emisie skleníkových plynov o celých 40% a už dnes je na veľmi dobrej ceste tento cieľ dosiahnuť.

Norwegian Cruise Line : pripojenie k elektrine v prístavoch i európsky reporting  

Minimalizovať uhlíkovú stopu sa zaviazala tiež Norwegian Cruise Line, a to hneď celou sadou iniciatív a krokov.

Už 8 lodí spoločnosti je vybavených systémom na čistenie výfukových plynov a v pláne je investícia do budúcich projektov v hodnote viac ako 100 miliónov dolárov.  

Napriek tomu, že technológiou na pripojenie k elektrine na pobreží ( SSE - shore-side energy), známou tiež ako "studené žehlenie" (cold-ironing), disponuje menej ako 1% z celkových 450+ prístavov, ktoré spoločnosť navštevuje, už 5 jej lodí (vrátane najnovšej Norwegian Bliss z roku 2018) jej využitie umožňuje a Norwegian Cruise Line sa ňou bude zaoberať aj v budúcnosti.   

Od začiatku roka 2018 majú lode plávajúce do prístavov na území Európskej únie a Európskeho združenia voľného obchodu povinnosť zaznamenávať dáta a podávať správy o spotrebe paliva a emisiách, k čomu Norwegian Cruise Line vytvorila špeciálny portál.   

Záver

Inovácia a najnovšie technológie sú v centre pozornosti lodných spoločností, nielen pokiaľ ide o pohodlie a zábavu hostí, ale aj životné prostredie. Napriek tomu, že odvetvie výletných lodí predstavuje necelé 1% z celkovej lodnej dopravy, čo sa týka snáh o obmedzenie uhlíkovej stopy, radí sa medzi lídrov. Systémy čistenia výfukových plynov, pohon na skvapalnený zemný plyn a technológie pre pripojenie k elektrine na pobreží sú len príkladmi toho, ako rýchlo rastúci priemysel prispieva k ochrane životného prostredia a udržateľnosti.