Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Distinctio, eveniet.

Link

Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Labore, vel, quia. Non nostrum, consectetur ipsum doloribus enim maiores a laudantium, odio vel blanditiis id ea dolorum expedita fugit incidunt commodi.

Link

Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Labore, vel, quia. Non nostrum, consectetur ipsum doloribus enim maiores a laudantium.

Link

Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Consequatur optio ipsa fuga vel repudiandae impedit illum delectus nihil error animi nobis quaerat quidem, amet, praesentium aspernatur inventore numquam! Totam, dolorem inventore reprehenderit, culpa obcaecati!

Link

Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Quo veniam tempore vero velit deleniti corporis recusandae placeat eum repellendus modi architecto, iste, numquam nulla, praesentium fuga soluta eos consequatur sequi expedita! Ea aspernatur explicabo optio ducimus officia blanditiis voluptas possimus veniam maxime!

Link

Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Quo veniam tempore vero velit deleniti corporis recusandae placeat eum repellendus modi architecto, iste, numquam nulla, praesentium fuga soluta eos consequatur sequi expedita! Ea aspernatur explicabo optio ducimus officia blanditiis voluptas possimus veniam maxime!

Link

Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Quo veniam tempore vero velit deleniti corporis recusandae placeat eum repellendus modi architecto, iste, numquam nulla, praesentium fuga soluta eos consequatur sequi expedita! Ea aspernatur explicabo optio ducimus officia blanditiis voluptas possimus veniam maxime!

Link

Informácia pre spotrebiteľov

Dovoľujeme si informovať našich klientov, ktorí sú spotrebiteľmi (t.j. fyzickými osobami, ktoré nekonajú v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci výkonu samostatnej zárobkovej činnosti) o ich práve vyplývajúcom zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších právnych predpisov, domáhať sa ochrany svojich práv na súde , resp. obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov v zmysle zákona č. 391/2015 Z.z.  o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. V zmysle posledne uvedeného zákona môže spotrebiteľ podať návrh na mimosúdne riešenie takéhoto sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát – Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Prievozská 32, p.p. 29, 827 99 Bratislava 27, mail.kontakt: ars@soi.sk aleboadr@soi.sk. Spotrebiteľ môže využiť takisto platformu pre riešenie sporov online, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.