X Aktuálne informácie o prevádzke lodných spoločností »

ROYAL CARIBBEAN odstráni plastové slamky do konca roka 2018

ROYAL CARIBBEAN odstráni plastové slamky do konca roka 2018

Prvý krok v dlhodobom úsilí o odstránenie jednorazových plastov naprieč celou flotilou.

 

MIAMI - 8. júna 2018 - Všetkých 50 lodí v rámci flotily spoločnosti Royal Caribbean Cruises Ltd. bude od roku 2019 oslobodených od plastových slamiek. Royal Caribbean International, Celebrity Cruises, Azamara Club Cruises, TUI Cruises a Pullmantur Cruceros odstraňujú plastové slamky za účelom komplexných programov pre elimináciu plastov v rámci svojich značiek.

 

Už viac ako rok praktizujú lode RCL politiku "slamku na želanie". Tento program sa ešte viac sprísni od začiatku roka 2019, kedy hostia, ktorí požadujú slamku, dostanú papierovú miesto plastovej. Hosťom budú na zamiešanie kávy poskytované certifikované drevené miešadlá a k dozdobeniu koktejlov zas bambusové špáradlá ako súčasť stratégie RCL pre zníženie používania plastov.

 

"Zdravé oceány sú životne dôležité pre úspech našej spoločnosti," povedal Richard Fain, predseda a generálny riaditeľ spoločnosti Royal Caribbean Cruises Ltd. "Už viac ako 25 rokov nás program Save the Waves viedol k zníženiu, opätovnému použitiu a recyklácii všetkého, čo môžeme. Odstránenie plastov na jedno použitie je ďalším krokom v tomto programe."

 

Po slamkách, miešadlách a špáradlách sa spoločnosti zamerajú na ďalšie plasty na jedno použitie, ako sú napríklad balíčky korenia, šálky a tašky. Momentálne prebieha kompletný audit plastov, ktorého celkový plán by mal byť dokončený vo fázach do roku 2020.

 

 

 

Od roku 1992 program Save the Waves priniesol spoločnosti najlepšie postupy udržateľnosti pre jej lode. Program predstavil najmodernejšie recyklačné centrá na palubách lodí, ktoré sú vybavené drvičmi, lismi, ako aj drvičmi na sklo, žiarovky, cín a hliník. Ich cieľom je "nulová skládka", t.j. všetok odpad je znovu použitý, recyklovaný alebo spaľovaný. RCL to už robí pre svoje lode v prístavoch s vhodnými zariadeniami. Vo zvyšnej časti bola priemerná strata na skládke znížená na menej ako 0,22 kg za deň na osobu t.j. menej ako 1/8 amerického priemeru.

 

Royal Caribbean Cruises Ltd. (NYSE: RCL) je globálna spoločnosť, ktorá vlastní a prevádzkuje tri globálne značky: Royal Caribbean International, Celebrity Cruises a Azamara Club Cruises. Je 50% majiteľom spoločného podniku nemeckej značky TUI Cruises a má 49% podiel v španielskej značke Pullmantur a menšinový podiel na plavbách SkySea. Spoločne tieto značky prevádzkujú celkom 50 lodí a ďalších 12 na objednávku. Prevádzkujú rôznorodé trasy po celom svete, ktoré vyžadujú približne 535 destinácií na všetkých siedmich kontinentoch. Ďalšie informácie nájdete na adrese www.rclcorporate.com.

 

zdroj: Royal Caribbean Cruises Ltd. press centier

Preložila: Svatava Čoupková