183 900t výtlak lode
337m dĺžka lode
42m šírka lode
17 rýchlosť v uzloch
6 158 max. počet pasažierov
2 600 celkový počet kabin