AMAMI / Japonsko


Plavby do

Japonsko, Tchaj-wan, Čína, Vietnam, Singapur na lodi Azamara Pursuit

Loď: Azamara Pursuit
Trasa: Japonsko, Tchaj-wan, Čína, Vietnam, Singapur
Nalodenie: Jokohama, Japonsko
Vylodenie: Singapur, Singapur
Trvanie: 17 nocí