Jana Křížová

Funkcie
Obľúbené destinácie
Obľúbená spoločnosť a loď
Záujmy
sprievodca
India, Grécko
Celebrity X Cruises, MSC Preciosa
cestovanie, badminton, čítanie