Proplutí Prins Christianssund (Grónsko)

Plavby v okolí

Proplutí Prins Christianssund (Grónsko) / Autonomní oblast Dánska


Plavby do

Bonus

Veľká Británia, Island, Autonomní oblast Dánska, Kanada, USA zo Southamptonu na lodi Celebrity Summit

Loď: Celebrity Summit
Trasa: Veľká Británia, Island, Autonomní oblast Dánska, Kanada, USA
Nalodenie: Southampton, Veľká Británia
Vylodenie: Boston, USA
Trvanie: 14 nocí