Proplutí Prins Christianssund (Grónsko)

Plavby v okolí

Proplutí Prins Christianssund (Grónsko) / Autonomní oblast Dánska


Plavby do

Dánsko, Nórsko, Veľká Británia, Island, Autonomní oblast Dánska, Kanada, USA z Kodaně na lodi Serenade of the Seas

Loď: Serenade of the Seas
Trasa: Dánsko, Nórsko, Veľká Británia, Island, Autonomní oblast Dánska, Kanada, USA
Nalodenie: Kodaň, Dánsko
Vylodenie: Boston, USA
Trvanie: 16 nocí