Dover

Dover / Veľká Británia

Na jihovýchodním pobřeží Anglie se na břehu stejnojmenné úžiny, oddělující Velkou Británii od Francie, rozkládá Dover. Přístavní město v hrabství Kent má asi 115 tisíc obyvatel.

Přístav byl odedávna důležitým místem těch, kteří mířili do Anglie nebo ji opouštěli. Archeologické nálezy prokazují, že oblast byla osídlena už v době kamenné a nechybí ani řada nálezů z doby železné. V době vlády Říma byl Dover opevněn a po staletí sloužil jako ochrana před útoky z moře: ze strany Francie za napoleonských válek, Německa za druhé světové války. Přístav dodnes hraje klíčovou roli v ekonomice Doveru, důležitý je ale také turizmus.

Dominantou Doveru je mohutný kamenný hrad, vybudovaný králem Jiřím II. už v 11. století. Kromě obranných prvků si tady návštěvníci mohou prohlédnout také rozsáhlý systém tajných tunelů, využívaných v době druhé světové války.

Z doby římské nadvlády Doveru se dochoval kamenný maják Dubris Pharos z 1. století, nejvyšší přeživší římská stavba v Británii, a pozůstatky římské vily, vystavěné okolo roku 200. Stavba, objevená v 70. letech 20. století, se může pochlubit skvěle zachovanými římskými nástěnnými malbami, jedinými mimo Itálii.  

Doverské muzeum bylo založeno už v roce 1836 a návštěvníci se v něm dozvědí spoustu informací o zajímavé historii regionu od prehistorických dob až po současnost. Příznivci letectví by si neměli nechat ujít krátkou zastávku u památníku, stojícího na místě, kde v roce 1909 přistál po historicky prvním úspěšném přeletu Anglického kanálu Louis Blériot.

Symbolickým ochráncem pobřeží nejblíže (jen 34 kilometrů) kontinentální Evropě jsou ikonické Bílé útesy doverské. Jsou tvořené usazenou křídou a táhnou se v délce celých 13 kilometrů severně i jižně od Doveru. Majestátní stěny dosahují výšky až 106 metrů a obdivovat je je možné jak z pěších treků na pobřeží, tak z paluby vyhlídkového člunu. Chráněná přírodní oblast je domovem celé řady cenných rostlin, motýlů a mnoha druhů ptáků.

Severně od města se k nebi vypíná hezký bílý maják South Foreland, jehož historie sahá až do první poloviny 17. století a který měl připlouvající lodě varovat před Goodwinskými písky, na nichž ztroskotaly údajně až dvě tisícovky lodí. Dnes jsou odsud úchvatné výhledy na Doverskou úžinu a za příznivých podmínek až do Francie. Ty si zájemci mohou užít také z rozsáhlé pevnosti jižně od centra města, otevřené dnes veřejnosti v podobě nádherného parku s citadelou a pozůstatky dalších pevnostních prvků.

Komu zbude čas, může vyrazit na prohlídku překrásné Canterburské katedrály, úchvatných anglických zahrad Sissinghurstu nebo starobylého „ostrovního“ hradu v Leedsu.

Doverský přístav je branou do bezmála 9milionové britské metropole, Londýna. K návštěvě láká nádherný Westminsterský palác, ikonický most Tower Bridge z konce 19. století, mohutná pevnost a proslulé vězení Tower of London a samozřejmě Londýnské oko, vypínající se do výšky 135 metrů. Nikdo by si neměl nechat ujít procházku po Notting Hill, náměstí Trafalgar Square, rozlehlý Hyde Park a alespoň některé z desítek výtečných muzeí a galerií.


Miesta, ktoré stojí za to vidieť


Plavby do

Holandsko, Veľká Británia, Írsko, Korunní závislé území Velké Británie z Amsterdamu na lodi Jewel of the Seas

Loď: Jewel of the Seas
Trasa: Holandsko, Veľká Británia, Írsko, Korunní závislé území Velké Británie
Nalodenie a vylodenie: Amsterdam, Holandsko
Trvanie: 12 nocí