X Aktuálne opatrenia lodných spoločností voči koronavírusu »

Tallinn
Tallinn

Plavby v okolí

Tallinn / Estónsko

Tallinn (450 tisíc obyvateľov) je hlavným mestom Estónska a dôležitým prístavom na južnom pobreží Fínskeho zálivu Baltického mora. Je jedným z najzachovalejších stredovekých miest v severnej Európe a vďaka svojej unikátnej atmosfére, v ktorej sa prelína stredovek s modernou dušou miestnych obyvateľov, patrí aj k tým najnavštevovanejším. Tallinn však nie je len historickým skanzenom, je to moderné mesto, hospodárske i kultúrne centrum krajiny, s mnohými výškovými budovami a sídlami nadnárodných spoločností i bánk.

Jeho história je veľmi úzko spojená s cudzími mocnosťami. Napovedá tomu aj názov, ktorý vznikol zo slovného spojenia tanni linnuse, čiže dánska pevnosť. Najsilnejší vplyv na jeho vzhľad mali ale bezpochyby Nemci. Tallinn bol svojho času jedným z významných hanzových miest, ktoré sa nachádzali pod veľkým kultúrnym vplyvom mocných severonemeckých obchodných centier. Oblasť bola osídlená už v staroveku, ale prvé významné sídlo tu vzniklo až po r. 1219, kedy celú oblasť dobyl dánsky kráľ Valdemar II. Do osady v jeho okolí sa vzápätí začali sťahovať obchodníci z ďalekých krajín, väčšinou išlo hlavne o Nemcov a Flámov, ktorí novovzniknuté mesto premenovali na Reval, toto pomenovanie mestu zostal až do r. 1918. Keď ho potom v r. 1347 získal Livónsky rád nemeckých rytierov, Reval už bol významným obchodným centrom Pobaltia i členom Hanzy. Livónsky rád bol ale oslabený počas protestantskej reformácie, pre ktorú sa miestni obyvatelia utláčaní katolíckou cirkvou veľmi rýchlo nadchli. V r. 1561 bol rozpustený a Tallinn tak zostal úplne osamotený v boji proti Rusom a Švédom. Počas následných konfliktov obchod upadol a mesto stratilo svoju pozíciu dominantného obchodného strediska Pobaltia. Nakoniec ho v r. 1710 získal Peter Veľký a Tallinn sa na dve stáročia stal súčasťou cárskeho Ruska. Na začiatku 19. stor. bol považovaný za jedno z najelegantnejších pobrežných letovísk celej oblasti, kde sa stretávala ruská smotánka, a zároveň bol jedným z najdôležitejších ruských prístavov aj priemyselných centier. Po získaní estónskej nezávislosti sa Tallinn snažil nadviazať na svoju slávnu tradíciu, ale všetko prekazila 2. sv. vojna a následná sovietska okupácia trvajúca až do r. 1991, kedy tiež došlo k výraznej zmene skladby obyvateľstva. Nad pôvodnými Nemcami a etnickými Estóncami prevládali prisťahovalci zo všetkých sovietskych krajín. Historické jadro s množstvom starobylých kostolov a hanzových domov našťastie prežilo sovietsku okupáciu bez väčšej ujmy, takže Tallinn mohol hneď po r. 1991 vykročiť k lepším zajtrajškom. Dnes je obľúbeným centrom, ktoré popri jedinečnom historickom jadre zapísanom na zozname svetového dedičstva UNESCO ponúka i príjemnú atmosféru a rad kultúrnych akcií.

Vychutnajte si miestne špeciality

Saku a Saare – najznámejšie pivá


Vana Tallinn – sladký a silný sirupový likér

Soljanka – mäsový vývar s nakladanou zeleninou

Vana Toomas – typický nanuk


Miesta, ktoré stojí za to vidieť


Plavby do Tallinnu