X Aktuálne opatrenia lodných spoločností voči koronavírusu »

Valparaiso chile
Valparaiso chile

Plavby v okolí

Valparaiso chile / Chile

Asi 120 kilometrů severozápadně od hlavního města Chile, Santiaga, v centrální části země najdete Valparaiso, jeden z nejdůležitějších přístavů jižního Tichého oceánu, rodiště Augusta Pinocheta a také vzdělávací centrum Chile, kde sídlí hned několik univerzit. Město samotné má asi čtvrt milionu obyvatel, v jeho širším okolí jich ale žije na 800 tisíc.

Oblast se těší velmi mírnému středomořskému klimatu se suchými léty a vlhčími zimami. Po celý rok se tady připravte na mlhy, sníh si užijete jen velmi zřídka, a to jen v nejvyšších částech města, silné větry však pocitovou teplotu často posunou pod bod mrazu.

V roce 1536, kdy do Valparaisa dopluli na palubě lodi Santiagullo jako první evropští objevitelé Španělé, byla oblast osídlena jen původními obyvateli kmene Picunche nebo nomádským kmenem Chango. Za doby španělské kolonizace nebylo město nikdy ničím víc než jen malou vesnicí s pár domy a kostelem. První molo bylo postaveno až v roce 1810 a bylo to až po roce 1818, kdy země získala nezávislost na Španělsku a Valparaiso se začalo skutečně rozvíjet. Stalo se hlavním přístavem chilského námořnictva a otevřelo se mezinárodnímu obchodu.

Ve 2. polovině 19. století hrálo Valparaiso významnou geopolitickou roli: sloužilo jako zastávka pro lodě, které se Magellanovou úžinou plavily mezi Atlantským a Tichým oceánem. Město nabývalo na významu a stalo se magnetem pro evropské imigranty, kterými bylo známé pod názvem „Malé San Francisco“ nebo „Klenot Pacifiku“. Po otevření Panamského průplavu v roce 1914 ho však opustilo mnoho bohatých rodin a město upadalo. V posledních letech však znovu vstává z popela a proudí sem hlavně umělci a milovníci kultury. Přístav je i nadále významných distribučním centrem, kudy prochází víno, měď a čerstvé ovoce, ale také tisíce turistů ročně.

Ti připlouvají hlavně v letní sezóně na palubách výletních lodí. Láká je sem stará čtvrť města s labyrintem dlážděných ulic a budovami s fasádami pokrytými pouličním uměním, která byla v roce 2003 zapsána na seznam UNESCO. Velmi zajímavý a ceněný je také nevšední systém lanovek, které dopravují cestující do míst, kam se veřejná doprava kvůli strmým svahům hor, na nichž je město vystavěno, nedostane. Tyto „výtahy“ slouží nejen místním, ale jsou i vyhledávanou turistickou atrakcí. První z nich byl uveden do provozu v roce 1883 a svému účelu slouží dodnes. Ve Valparaisu dnes najdete na patnáct výtahů, které byly vyhlášeny historickou památkou – většina z nich je přitom stále v provozu. 


Miesta, ktoré stojí za to vidieť


Plavby do

Peru, Chile z Callao na lodi Azamara Quest

Loď: Azamara Quest
Trasa: Peru, Chile
Nalodenie: Callao (Lima), Peru
Vylodenie: San Antonio, Chile
Trvanie: 10 nocí