Koronavírus a lode. Ako reagujú lodné spoločnosti na aktuálnu situáciu.

Na této stránce najdete aktualizované informace o plavbách, opatření lodních společností a další kroky za účelem omezit šíření koronaviru.

Kde se aktuálně pluje a podmínky účasti

 • Oblasti:
  Stedozemní moře
  Severní Evropa
  Spojené Arabské Emiráty
  Karibik
 • Podmínky

V návaznosti na covid-19 lodní společnosti zavedly mimořádná opatření v souladu s vládami navštívených destinací, aby se předešlo šíření pandemie na palubách lodí. Součástí těchto opatření jsou i požadavky k účasti. Téměř všechny lodní společnosti vyžadují od cestujících ukončené očkování, pojištění kryjící případy spojené s covid-19 a navíc potvrzení o negativních testech na covid-19. Požadavky se liší podle destinace a lodních společností. Všechny nejaktuálnější podmínky Vám vždy sdělíme s konkrétní nabídkou. 

Opatření

1. V terminálu při nalodění standardně probíhá navíc komplexní zdravotní vyšetření všech cestujících (tj. zdravotní dotazník, bezkontaktní kontrola tělesné teploty, rychlý test na covid-19). Členové posádky jsou podrobeni až 3 testům v průběhu posledního týdne před naloděním. Osobám, kterým je naměřeno více jak 37,5 C nebo které mají pozitivní výsledek testu, je nalodění zamítnuto.

2. Během plavby

 • Všechny prostory lodě jsou pravidelně dezinfikované.
 • Kapacita je snížená, aby byl zajištěn social distancing.
 • Z průduchů klimatizací proudí čerstvý vzduch.
 • Zajištěno je průběžné měření teploty cestujících i posádky pomocí termokamer.
 • Podstatně navýšený počet zdravotního personálu na všech lodích.

Je třeba shrnout, že průmysl výletních plaveb je jedním z nejlépe vybavených a nejvíce zkušených, co se týká správy a sledování zdravotního stavu cestujících a posádky. Lodní společnosti mají aktivní přístup k prevenci a zachování zdraví pasažérů a posádek. Na lodích je k dispozici 24hodin denně zkušený zdravotnický personál, který poskytne odbornou péči. Všechny výletní lodě mají výbavu na to, aby zabránily jakémukoliv dalšímu šíření nákazy. 

Níže odpovídáme na nejčastější dotazy:

Kdy mám očekávat oznámení o zrušení anebo změně mé plavby?

Lodní společnosti neustále vyhodnocují všechny trasy a vzhledem k tomu, že se situace rychle mění, finální rozhodnutí mohou učinit cca dva týdny před odplutím. 

Co se stane, když mi zruší plavbu?

Pokud dojde ke zrušení plavby ze strany lodní společnosti, tak Vám budou kompenzovány náklady na plavbu. Pokud máte od naší CK i dopravu anebo jiné služby, samozřejmě budou refundovány finance i za tyto služby. Pokud máte sjednané samostatně letenky nebo ubytování, doporučujeme, abyste se o možnostech zrušení cesty informovali u příslušné letecké společnosti nebo ubytovatele, případně na poskytovatele svého cestovního pojištění. Náklady na plavbu jsou kompenzovány převážně formou poukazů na další plavbu. Poukazy jako řešení kompenzací doporučuje i MMR, více ZDE

Moje plavba ještě nebyla zrušena, za několik dní mám uhradit další splátku. Mohu tuto splátku odložit?

Chápeme Vaše obavy a nejistotu. Stejně jako Vy bychom chtěli mít informace od lodních společností v předstihu. Bohužel lodní společnosti ale nemají vždy ve svých silách oznámit tyto skutečnosti alespoň měsíc předem. Prosíme Vás proto o respektování Všeobecných obchodních podmínek a Smlouvy o zájezdu. I naše CK má splátkový kalendář vůči lodním společnostem a v případě, že Vám vznikne nárok na vrácení finančních prostředků, budou Vám vráceny dle podmínek.

Pokud tedy aktuálně nechcete svou plavbu stornovat anebo měnit její termín, uctivě Vás žádáme dodržet splátkový kalendář.

Můžu zrušit mou plavbu bez poplatků?

Lodní společnosti bedlivě sledují vývoj situace a přizpůsobují tomu své itineráře. Pokud shledají, že některý z přístavů je z hlediska vysokého rizika infekce nepřijatelný, trasu změní. V případě, že bude riziko příliš vysoké, plavba bude zcela zrušena a Vám sděleny formy kompenzace, které jsou strandardně tyto: voucher s bonusem / změna plavby / vrácení uhrazené částky.

Klient má právo odstoupit od smlouvy bez zaplacení storno poplatků pouze v případě, pokud v místě pobytu, nebo v jeho bezprostředním okolí nastaly mimořádné okolnosti, a pokud mají vliv na čerpání služeb nebo dopravu do přístavu nalodění a z přístavu vylodění. Více informací naleznete na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

Mohou naší lodi odmítnout kotvení během plavby?

Místní orgány mají právo odmítnout lodi zakotvit, ale hlavní přístavy, tedy přístavy, kde se klienti naloďují a odkud loď pravidelně vyplouvá, zpravidla vždy příjme zpět loď, která z něj vyplula. Lodní společnosti upravily své itineráře dle aktuálních nařízení místních vlád, proto je velice nepravděpodobné, že dojde k odmítnutí kotvení lodi během plavby. 

Mám horečku, pustí mě na loď?

Bohužel ne. Lodní společnosti provádí preventivní zdravotní prohlídku v terminálu během nalodění včetně měření teploty. V případě že naměří přes 37,5 °C, tak Vám nebude umožněno nalodění a bohužel Vám nevzniká nárok na kompenzaci. Proto v případě zvýšené teploty doporučujeme vůbec nevycestovat z ČR.  

Co se stane, když někdo na lodi onemocní?

Lodní společnost testuje své hosty alespoň dvakrát během plavby - první test proveden ještě v terminálu před naloděním a jeden navíc v průběhu plavby (standardně 5. den). Co se týče posádky, ta podstoupí hned tři testy ještě předtím, než se nalodí a následně je testována každý týden. Zároveň je snížena kapacita lodě a všude se dbá na to, aby byl dodržován rozestup a omezen fyzický kontakt. Pokud by i přesto na palubě někdo onemocněl, osoba bude izolována, podrobena lékařskému vyšetření a dále se bude postupovat podle zdravotního stavu, hygienických nařízení lodní společnosti ale i místních úřadů navštívené země. Proto není možné předem určit přesný postup. Celý svět je v tuto chvíli ale už na možné situace připraven a lodní společnosti pracují nepřetržitě s hygienickými středisky, vládami zemí, odborníky a vyvinuly speciální protokoly a opatření tak, aby zajistili bezpečí a zároveň i pohodlí hostů na palubě.

Může se stát, že uvízneme v karanténě?

Lodní společnosti musí respektovat pravidla zemí, které navštěvují. Pokud by se na lodi vyskytla nákaza, tak je možné, že karanténa bude místními zdravotními orgány nařízena. Domníváme se ale, že k této situaci díky přijatým a ověřeným opatřením nedojde a i kdyby ano je velice nepravděpodobné, že se bude jednat o karanténu podobnou té vloni v Japonsku. Pravděpodobně by se jednalo pouze o krátké zdržení nutné pro otestování ostatních cestujících. 

Co dělat v případě, že musíme zůstat na lodi anebo nastane jiná překážka během plavby?

Co nejdříve nás kontaktujte na nouzové lince, kterou najdete v pokynech (ty Vám zašleme přibližně měsíc před vyplutím). Vždy se snažíme klientům pomoci a děláme maximum, co je v našich možnostech ať už se jedná o cokoli. V případě pojistné události je samozřejmě ze všeho nejdříve nutné kontaktovat pojišťovnu.

 

Nenašli jste odpověď na Váš dotaz? Napište nám na info@pttours.cz - my dotaz zodpovíme a přidáme ho i s odpovědí na tuto stránku.

   

Napsal: Michal Anthis, 10.2.2020