X Aktuálne informácie o prevádzke lodných spoločností »

99 902t výtlak lode
299,8m dĺžka lode
35m šírka lode
22 rýchlosť v uzloch
2 666 max. počet pasažierov
Malá Veľkosť lode
11.2018 Rok výroby